CRITICAL AND CREATIVE THINKING
(BLHC 4032)

 

Learning Outcomes

At the end of this course, students should be able to:

[1]  Mengenalpasti prinsip asas kemahiran pemikiran kritis dan kreatif  dalam menyelesaikan masalah harian.

[2]  Memberi maklum balas terhadap isu berkaitan perkembangan kemahiran pemikiran kritis dan kreatif.

[3]  Menyelesaikan masalah kajian kes terhadap isu semasa yang berkaitan bidang pengajian mereka.

[4]  Menganalisis kehendak pasaran akan datang dan mencadangkan penyelesaian berasaskan produk.

Synopsis

Mata pelajaran ini direka untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang prinsip-prinsip asas dalam pemikiran kritis dan kreatif. Pelajar akan mengaplikasikan kaedah pemikiran kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar termasuk pendekatan pembelajaran berasaskan permasalahan (PBL).  Pelajar akan dipandu di dalam projek akhir di mana penganalisaan kehendak pasaran akan datang akan dilaksanakan dan cadangan penyelesaian adalah berasaskan produk keperluan pasaran dari pelbagai perspektif dan pemikiran di luar kotak (out of the box).

References

[1]  Aziz Yahya, Aida Nasirah Abdullah, Hazmilah Hasan, Raja Roslan Raja Abd Rahman., 2011, Critical and Creative Thinking Module 2. Melaka. Penerbit UTeM.

[2]  Buzan, T., 2009, Mind maps for business : revolutionise your business thinking and practice, New York : Pearson BBC Active.

[3]  Claxton, G., Lucas, B., 2007, The Creative Thinking Plan, London: BBC Books.

[4]  Fisher, A., 2011, Critical Thinking: An Introduction. London: Cambridge University Press.