TITAS
(BLHW 1702)

 

Learning Outcomes

At the end of this course, students should be able to:

[1]  Menjelaskan konsep asas ketamadunan.

[2]  Menghubungkait sejarah dengan kemajuan tamadun bangsa di dunia.

[3]  Menganalisis isu dan cabaran peradaban dunia.

Synopsis

Mata pelajaran ini menjelaskan tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi definisi, pandangan semesta dan sumber ketamadunan. Mata pelajaran ini turut membincangkan persamaan dan perbezaan tamadun-tamadun dunia dengan mencari titik pertemuan melalui dialog peradaban. Selain itu, mata pelajaran ini juga turut mengupas isu dan cabaran semasa serta kesannya dalam perkembangan peradaban masa kini.

References

[1]  Md Aros, A., Haji Latiff, A. Z. & Hamzah, A., 2009, Buku revisi untuk Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.

[2]  Sulaiman, M.h & Sulaiman, A. @ Mohamad, 2009, Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Selangor: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

[3]  Bakar, O., 2009, Modul Pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.