MAHASISWA/I FKP UTeM BERINTEGRITI
Makluman kepada semua pelajar, tujuan hebahan ini adalah untuk menyuntik kesedaran kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi FKP UTeM dan memberi kesedaran mengenai hukuman dan tindakan yang akan dikenakan di bawah Kaedah-Kaedah Universiti Teknikal Malaysia Melaka (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 2009 sekiranya pelajar tertangkap melakukan sebarang penyelewengan akademik.
 
integriti1
integriti2